Sejarah Desa Cigarukgak Ciawigebang Kuningan

- November 14, 2017
Cigarukgak merupakan salah satu Desa yang terletak dibawah Kecamatan Ciawigebang Kab Kuningan Jawa Barat. Ditinjau dari kemunculan nama desanya, rupanya penamaan Cigarukbak ini dilandasai oleh faktor kenestapaan. Menurut sumber-sumber obrolan orang tua di Desa ini, dahulu dalam era penjajahan Belanda kawasan yang kini dikenal dengan nama Desa Cigarukgak ini salah satu kawasan subur, air melimpah, baik dari sumber-sumber mata air yang terdapat di desa ini, maupun dari sumur-sumur yang dibuat penduduk. Kala itu Cigarukgak belum berpenduduk. Meskipun demikian Cigarukgak ini dahulunya jalan penghubung desa-desa sekitar yang sudah mempunyai penduduk dan pemerintahan.
Kala itu, jalan penghubung dikawasan Cigarukgak masih berupa tanah liat, ketika musim penghujan kandungan air yang melimpah ini  sampai menggenangi jalan, sehingga kondisi jalan waktu itu sangat becek, rusak, dan sulit untuk dilalui. Orang-orang yang biasa melawati jalan ini, kemudian menamai kawasan ini dengan sebutan Cigarukgak, yang berarti jalan yang rusak parah akibat air. 

Kata Ci sendiri dalam Bahasa Sunda bermaksud air, sementara Garukgak dalam bahasa Sunda bermaksud Rusak Parah, Becek, Tak enak untuk dilewati. Julukan garukgak pada kawasan ini pada nantinya ketika kawasan ini berpenghuni, diambil sebagai nama Desa, sehingga kemudian nama Cigarukgak abadi hingga kini. demikianlah asal mula kenapa desa ini dinamakan Cigarukgak.
 

Start typing and press Enter to search