Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Inilah 3 Jenis Manusia Purba Yang Mendiami Jawa Menurut Naskah Wangsakerta

Bahasan mengenai manusia purba yang mendiami pulau Jawa dalam naskah Wangsakerta diceritakan dalam Naskah Wangsakerta yang berjudul Pararatwan I Bhumi Jawa Dwipa pada sargah 3. Dalam naskah tersebut dijelaskan ada tiga jenis manusia purba yang mendiami pulau jawa dahulu kala.

1. Satwapurusa

Jaman Purba yang pertama, disebut Jaman Satwapurusa. Jaman ini dihuni oleh manusia yang berjalan seperti kera. Mereka berdiam di atas pohon, belum berpakaian dan belum berperasaan seperti manusia sekarang. Kulit mereka berwarna hitam dan berbulu. Mereka hidup antara 1.000.000-500.000 tahun sebelum permulaan tarikh Saka. Mahluk ini punah tanpa sisa.

Di wilayah lain di Pulau Jawa hidup pula sejenis satwapurusa yang lain, tetapi tingkah lakunya seperti manusia. Kulitnya berwarna hitam kemerah-merahan, tabiatnya baik, tetapi selalu membawa senjata yang terbuat dari batu dan tulang.  Mereka ini lebih cerdas daripada satwapurusa yang berjalan seperti kera. Mereka hidup antara 750.000-250.000 tahun sebelum tarikh Saka.

2. Yaksapurusa

Kemudian jaman purba kedua yang disebut Jaman Yaksapurusa. Jaman ini dihuni oleh manusia seperti yaksa atau raksasa. Tabiatnya buas, tubuhnya tinggi dan besar, kulitnya berwarnahitam dan berbulu.

Manusia yaksa ini hidup antara 500.000-300.000 tahun sebelum tarikh Saka. Sesudah manusia yaksa ini lenyap, muncul manusia yaksa jenis yang lain yang asalusulnya tidak diketahui dengan jelas.

Manusia yaksa jenis ini badannya lebih kecil, sedangkan kulitnya tidak hitam dan tidak banyak bulu. Manusia yaksa ini lebih cerdas dari manusia yaksa sebelumnya. Mereka hidup antara 300.000 – 50.000 tahun sebelum tarikh Saka.

3. Wāmanapurusa

Selanjutnya jaman purba ketiga yang disebut Jaman Wāmanapurusa. Manusia jaman ini berbadan kecil. Senjata mereka terbuat dari batu, buatannya belum sempurna.  Mereka hidup di Pulau Jawa pada 50.000 – 25.000 tahun sebelum tarikh Saka. Oleh sang mahakawi jaman purba ini disebut pula jaman purba madya.

Setelah itu muncul jaman purba keempat yang disebut Jaman purwapurusa. Jaman purwapurusa ini terbagi dua, yaitu jaman purwapurusa pertama, antara 25.000 – 10.000 tahun sebelum tarikh saka. Manusia jaman ini membuat berbagai perkakas dan senjata dari batu, kayu, tulang, dan lainnya.

Jaman purwapurusa kedua, antara 10.000 – 1.000 tahun sebelum tarikh Saka. Purwapurusa jaman ini membuat perkakas dan senjata yang sudah bagus buatannya. Setelah itu jaman purba kelima yang disebut jaman orang-orang pendatang baru dari daerah sebelah timur Bharatanagari. Oleh para mahakawi jaman ini disebut jaman purba terakhir.

Jaman purba terakhir ini terbagi dalam lima bagian, yaitu (1) yang pertama antara 10.000-5.000 tahun sebelum tarikh Saka; (2) yang kedua antara 5.000 – 3.000 tahun sebelum tarikh saka, (3) yang ketiga antara 3.000-1.500 tahun sebelum tarikh Saka (4) yang keempat antara 1.500 – 300 tahun sebelum tarkh Saka (5) yang kelima antara 300 sampai awal tarikh saka.